Odszkodowania Pracownicze w Chicago – Mecenas Piotr Wachowski

Odszkodowania pracownicze zapewnione są przez system odszkodowań, pracownikom, którzy doznali obrażeń lub schorzeń będących następstwem wykonywania określonej pracy. Takie odszkodowania są wypłacane niezależnie od winy. Niemalże każdy pracownik, który doznał obrażeń w miejscu pracy w Chicago jest prawnie ubezpieczony. Ubezpieczenie to jest ważne od chwili podpisania umowy o pracę. Prawie zawsze prawo pokrywa odszkodowania za obrażenia, które w całości, bądź częściowo zostały spowodowane wykonywaną przez pracownika pracą. Jeśli wcześniej powstałe schorzenie ulegnie pogorszeniu z powodu wykonywanej pracy, taka osoba również może uzyskać odszkodowanie. Prawo w Chicago zapewnia wiele kategorii ubezpieczeń: opiekę lekarską konieczną do wyleczenia poszkodowanego; odszkodowanie za tymczasową lub trwałą niepełnosprawność, które przysługuje wówczas, gdy pracownik nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy; odszkodowanie za tymczasową i częściową niepełnosprawność, w sytuacji, gdy pracownik kontynuuje wykonywanie dotychczasowej pracy, która jest lekka, a on sam podlega procesowi rekonwalescencji; zwrot kosztów za rehabilitację zawodową dla pracownika biorącego udział w pracowniczym programie rehabilitacyjnym; odszkodowanie za stałą niepełnosprawność, która jest częściowa, ale pracownik pomimo tego faktu nadal może pracować; odszkodowanie za stałą całkowitą niepełnosprawność dla pracownika, który na zawsze jest niezdolny do wykonywania pracy; odszkodowanie dla rodziny, której członek poniósł śmierć będącą następstwem wypadku w pracy. Prawo w Chicago określa, że pracodawca jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania pracowniczego? Jednak w większości przypadków odszkodowanie zamiast pracodawcy, wypłaca firma ubezpieczeniowa. Niestety, firmy ubezpieczeniowe słyną z tego, że stosują przeróżne taktyki, aby maksymalnie zaniżyć kwotę odszkodowania. Często dochodzi do sytuacji, gdy za wypadek odpowiada osoba trzecia, jak na przykład producent wadliwego sprzętu, którego używał poszkodowany pracownik. Wówczas należy się dodatkowe odszkodowanie, również z tego źródła. Jeżeli Ty lub członek Twojej rodziny uległ wypadkowi w pracy, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z prawnikiem, który pomoże Ci uzyskać odszkodowanie. W tym przypadku mecenas Piotr Wachowski jest najlepszym wyborem. Już od 30 lat niesie pomoc prawną swoim klientom z Chicago oraz okolic w sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowań pracowniczych. Mecenas pomaga w skompletowaniu oraz wypełnieniuu wszelkich formalności, podczas, gdy Ty możesz skupić się w spokoju na rekonwalescencji oraz leczeniu. Przez lata pracy Piotr Wachowski wypracował unikalne taktyki, które stosuje, aby uzyskać dla swoich klientów maksymalną kwotę odszkodowania w trybie natychmiastowym. Zaufała mu ogromna liczba klientów, którzy w razie potrzeby ponownie zwracają się do niego u udzielenie wsparcia w zakresie prawa. Jeżeli posiadasz ciężką sytuację finansową nie masz się o co martwić, ponieważ mecenas Wachowski pobiera swoje honorarium, gdy kwota odszkodowania znajdzie się na Twoim koncie. Musisz mieć na uwadze, że bez wsparcia prawnika możesz podpisać niekorzystną dla siebie ugodę i otrzymać maksymalnie zaniżoną kwotę odszkodowania. Jeśli prowadzisz z góry przegraną walkę z towarzystwem ubezpieczeniowym, jak najszybciej zgłoś się na konsultację do mecenasa Piotra Wachowskiego, który zajmie się Twoim przypadkiem w sposób niezwykle profesjonalny. Pierwsza konsultacja odbywa się zupełnie bezpłatnie w kancelarii pod następującym adresem:

Be the first to like.
Shares